Novinky

Uherčice - intravilán - výkon TDI

17.03.2015 21:26
V letošním roce se podílíme na revitalizaci dalšího parkového areálu v péči NPÚ. Tímto objektem je zámecký park v Uherčicích. Jsou zde realizovány dva nezávislé projekty, oba financované z programu OPŽP. Cílem je revitalizace parkových úprav v okolí zámku. Naše role je především výkon činnosti...

TDI Raduň

19.01.2015 20:23
Od loňského roku se podílíme jako TDI na projektu Revitalizace zámeckého parku Raduň. Zhotovitelem je společnost H-REKULTIVACE, a. s. 

Velká Bystřice

07.05.2012 21:47
V letošním roce pokračujeme v ošetřování stromů ve Velké Bystřici. Čeká ošetření asi 60 velkých stromů z nichž některé přesahují výšku 35 metrů. Součástí prací bude instalace bezpečnostních vazeb a zastřešení dutin. Práce budou ukončeny na podzim roku 2012.

Park ve Velké Bystřici

27.09.2011 21:17
Od září 2011 se podílíme na realizaci projektu Regenerace veřejné zeleně města Velká Bystřice. Dodavatelem prací je společnost Zahrada Olomouc, s. r. o. Čeká nás ošetřování a kácení stromů v zámeckém parku i jiných částech města. Celkem bude dle projektu ošetřeno 102 stromů a dalších 123 stromů...

Zámecký park v Letovicích

25.07.2011 10:55
V letošním roce pokračujeme v ošetřování stromů v zámeckém parku v Letovicích. Ošetřeno bude 20 starých stromů. Jedná se především o zdravotní a stabilizační řezy, které mají především zajistit bezpečnost návštěvníků parku a přispět k zlepšení kondice stromů. V některých případech budou do korun...

Technický dozor - Podzámecká zahrada v Kroměříži

28.03.2011 19:58
Na konci roku 2010 jsem byl vybrán jako technický dozor investora - TDI pro realizaci projektu „Revitalizace zeleně v Podzámecké zahradě“. Projekt je realizován z finančních prostředků Operačního programu životní prostředí a bude probíhat v letech 2011 a 2012. Realizaci projektu vyhrála ve...

Štěpkování dřevního odpadu

11.03.2011 15:31
Od března letošního roku disponujeme novým štěpkovačem dřevní hmoty GSM Professional 1300. Štěpkujeme dřevní hmotu do průměru 90 mm. Vyrobenou štěpku je možno využít na mulčování ploch s výsadbami, ale i pro energetické účely, tedy jako palivo. V případě zájmu nás kontaktujte.

Napište nám!

10.03.2011 18:27
Líbilo se Vám u nás, nebo máte naopak připomínky k našim službám? Neváhejte a napište nám. Vaše názory jsou cenné podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je nejlepší odměnou naší práce.