Zámecký park v Letovicích

25.07.2011 10:55

V letošním roce pokračujeme v ošetřování stromů v zámeckém parku v Letovicích. Ošetřeno bude 20 starých stromů. Jedná se především o zdravotní a stabilizační řezy, které mají především zajistit bezpečnost návštěvníků parku a přispět k zlepšení kondice stromů. V některých případech budou do korun stromů nainstalovány dynamické vazby, které zajistí korunu proti rozlomení např. při silném větru.

Jedná se o poměrně náročnou práci, neboť výška některých stromů přesahuje 40 metrů a šířka korun dosahuje někde až 25 metrů. V korunách se často vyskytují suché a nestabilní větve, na které je třeba dávat při práci velký pozor.

Finanční prostředky na ošetření stromů poskytl Jihomoravský kraj.