Uherčice - intravilán - výkon TDI

17.03.2015 21:26

V letošním roce se podílíme na revitalizaci dalšího parkového areálu v péči NPÚ. Tímto objektem je zámecký park v Uherčicích. Jsou zde realizovány dva nezávislé projekty, oba financované z programu OPŽP. Cílem je revitalizace parkových úprav v okolí zámku.

Naše role je především výkon činnosti technického dozoru investora.

Oba projekty budou ukončeny v průběhu roku 2015.