Technický dozor - Podzámecká zahrada v Kroměříži

28.03.2011 19:58

Na konci roku 2010 jsem byl vybrán jako technický dozor investora - TDI pro realizaci projektu „Revitalizace zeleně v Podzámecké zahradě“. Projekt je realizován z finančních prostředků Operačního programu životní prostředí a bude probíhat v letech 2011 a 2012. Realizaci projektu vyhrála ve výběrovém řízení společnost Zahrada - Olomouc s.r.o. Cílem projektu je omlazení vegetační složky parku. Tato fáze byla započata v lednu 2011 kácením stromů a frézováním pařezů. V další fázi budou ošetřeny stávající stromy a vysazeny stromy nové.

Podrobnosti o průběhu realizace projektu můžete nalézt zde