Spolupráce s NPÚ v roce 2015

21.03.2016 18:25

I v uplynulém roce pokračovala úspěšná spolupráce s NPÚ při revitalizaci památkově chráněných zahrad. Jednalo se výkon technického dozoru investora (TDI) na třech významných zahradnicko- arboristických akcích.

První z nich byla revitalizace zámeckého parku v Raduni u Opavy. Zde proběhlo odstranění havarijních stromů, uvolnění a obnova hlavních pohledových os parku, ošetření stávajících stromů řezem a výsadby nových stromů a keřů. V rámci akce byla dále založena nová zásobovací bylinková zahrada a vysazena nová štěpnice. Projektovou dokumentaci realizace zpracoval Atelier Krejčiřík.

Druhou akcí byla revitalizace extravilánové části zámeckého parku v Uherčicích. Opět se jednalo o odstranění především havarijních stromů a jejich náhrada novými jedinci. Dále bylo provedeno ošetření vybraných stromů v lesoparku u zámku. V prudkém svahu pod zámkem pak byly založeny nové keřové výsadby.

Třetí významná akce proběhla rovněž v prostorách zámeckého parku v Uherčicích. Jednalo se o revitalizaci parkové úpravy v intravilánu. Tato etapa výrazně přispěla k obnově zeleně v bezprostřední blízkosti zámku. Byly založeny nové luční porosty, které při řádné údržbě zvýrazní prostředí kolem zámku. Uvnitř zámku bylo založeno nové rozárium, samozřejmě na základě dochovaných historických pramenů.