Rok 2014

19.01.2015 21:02

NPÚ - výkon TDI na projektu Revitalizace zámeckého parku Raduň

NPÚ - výkon TDI na projektu Revitalizace zámeckého parku v Uherčicích - extravilán

Město Boskovice - rizikové kácení a ošetřování stromů

Město Letovice - zdravotní řezy stromů, hodnocení provozní bezpečnosti

Krajský úřad Jihomoravského kraje - zpracování plánu péče pro Přírodní památku Zámecký park Letovice

Obec Okrouhlá - zpracování projektu Založení výsadeb lesní a nelesní zeleně

...