Archiv článků

Spolupráce s NPÚ v roce 2015

21.03.2016 18:25
I v uplynulém roce pokračovala úspěšná spolupráce s NPÚ při revitalizaci památkově chráněných zahrad. Jednalo se výkon technického dozoru investora (TDI) na třech významných zahradnicko- arboristických akcích. První z nich byla revitalizace zámeckého parku v Raduni u Opavy. Zde proběhlo odstranění...

Uherčice - intravilán - výkon TDI

17.03.2015 21:26
V letošním roce se podílíme na revitalizaci dalšího parkového areálu v péči NPÚ. Tímto objektem je zámecký park v Uherčicích. Jsou zde realizovány dva nezávislé projekty, oba financované z programu OPŽP. Cílem je revitalizace parkových úprav v okolí zámku. Naše role je především výkon činnosti...

Rok 2014

19.01.2015 21:02
NPÚ - výkon TDI na projektu Revitalizace zámeckého parku Raduň NPÚ - výkon TDI na projektu Revitalizace zámeckého parku v Uherčicích - extravilán Město Boskovice - rizikové kácení a ošetřování stromů Město Letovice - zdravotní řezy stromů, hodnocení provozní bezpečnosti Krajský úřad Jihomoravského...

TDI Raduň

19.01.2015 20:23
Od loňského roku se podílíme jako TDI na projektu Revitalizace zámeckého parku Raduň. Zhotovitelem je společnost H-REKULTIVACE, a. s. 

Velká Bystřice

07.05.2012 21:47
V letošním roce pokračujeme v ošetřování stromů ve Velké Bystřici. Čeká ošetření asi 60 velkých stromů z nichž některé přesahují výšku 35 metrů. Součástí prací bude instalace bezpečnostních vazeb a zastřešení dutin. Práce budou ukončeny na podzim roku 2012.

Park ve Velké Bystřici

27.09.2011 21:17
Od září 2011 se podílíme na realizaci projektu Regenerace veřejné zeleně města Velká Bystřice. Dodavatelem prací je společnost Zahrada Olomouc, s. r. o. Čeká nás ošetřování a kácení stromů v zámeckém parku i jiných částech města. Celkem bude dle projektu ošetřeno 102 stromů a dalších 123 stromů...

Rok 2011

25.07.2011 11:11
Město Letovice - ošetření stromů v zámeckém parku, ošetření stromů v obci Zboněk Město Boskovice - ošetření stromů v obci Bačov Zahrada Olomouc - kácení stromu v Bezručových sadech, ošetření stromů v obci Ústín Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži -...

Zámecký park v Letovicích

25.07.2011 10:55
V letošním roce pokračujeme v ošetřování stromů v zámeckém parku v Letovicích. Ošetřeno bude 20 starých stromů. Jedná se především o zdravotní a stabilizační řezy, které mají především zajistit bezpečnost návštěvníků parku a přispět k zlepšení kondice stromů. V některých případech budou do korun...

Rok 2010

25.07.2011 00:00

Technický dozor - Podzámecká zahrada v Kroměříži

28.03.2011 19:58
Na konci roku 2010 jsem byl vybrán jako technický dozor investora - TDI pro realizaci projektu „Revitalizace zeleně v Podzámecké zahradě“. Projekt je realizován z finančních prostředků Operačního programu životní prostředí a bude probíhat v letech 2011 a 2012. Realizaci projektu vyhrála ve...
Záznamy: 1 - 10 ze 12
1 | 2 >>